Публична академична лекция на доц. д-р Иван Христов, 6.10.2022


Лектор
: доц. д-р Иван Георгиев Христов

 Тема: Паралелно изчисление на дълги достоверни траектории за атрактора на Лоренц

 Кога:  6 октомври 2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа

 Къде: Зала 325 на ФМИ