Публична академична лекция на доц. д-р Николай Иванов, 27.10.2022