Публична академична лекция на проф. д-р Мая Стоянова, 13.10.2022