Публична защита на дисертационен труд на Дафинка Митева за придобиване на ОНС "доктор" , 07.07.2023

 

Кандидат: Дафинка Митева

Дисертационен труд:Визуализация на големи обеми от данни
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 07 юли 2023 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.