Публична защита на дисертационен труд на Илиян Михайлов за придобиване на ОНС "доктор" , 30.09.2021

Кандидат: Илиян  Михайлов

Дисертационен труд: „Интелигентни информационни системи в биоинформатиката: семантично интегриране, анализ и класификация на био-медицински данни“
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 30 септември 2021 г., 16:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.