Публична защита на дисертационен труд на Мартин Минчев за придобиване на ОНС "Доктор", 25.07.2024

 

Кандидат: Мартин Йорданов Минчев  

Дисертационен труд: Функционали на процеси на Леви и техни приложения (Functionals of L´evy processes and their applications)
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 25.07.2024 г., от 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на сайта на СУ