Публична защита на дисертационен труд на Петър Събев за придобиване на ОНС "Доктор", 21.06.2024

 

Кандидат: Петър Пашинов Събев  

Дисертационен труд: Защита на данни при съхранение, управление и пренос между мобилни устройства
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 21.06.2024 г., от 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на сайта на СУ