Разширен състав

Никола Иванов Янев
Професор, Доктор
Имейл: choby@fmi.uni-sofia.bg

Йордан Георгиев Митев
Доцент, Доктор
Имейл: jormit@fmi.uni-sofia.bg 

Пламен Стоянов Матеев
Доцент, Доктор
Имейл: pmat@fmi.uni-sofia.bg

Нина Руменова Даскалова
Главен Асистент, Доктор
Имейл: 
ninad@fmi.uni-sofia.bg

Анна Александрова Попова
Доктор
Имейл: annap@fmi.uni-sofia.bg

Венелин Георгиев Черногоров
Асистент
Имейл: wily@fmi.uni-sofia.bg