Разширен състав

Иван Костадинов Тонов
Професор, Доктор
Имейл: tonov@fmi.uni-sofia.bg

Диана Петкова Раковска
Имейл: drakowska@fmi.uni-sofia.bg

Кирил Георгиев Банков
Професор, Доктор
Имейл: kbankov@fmi.uni-sofia.bg

Теодоси Асенов Витанов
Имейл: vitanov@fmi.uni-sofia.bg

Юлия Димитрова Нинова
Доцент, Доктор
Имейл: ninova@fmi.uni-sofia.bg

Борислава Кирилова Виденова
Доктор
Имейл: borislavah@uni-sofia.bg