Резултати от избори на ОС

Уважаеми колеги,

На заседанието на Общото събрание от 20.01.2017 г. бяха проведени следните гласувания:
   (1) за попълване състава на атестационната комисия на ФМИ с двама членове;
   (2) за попълване състава на ФС с един хабилитиран член;
   (3) за попълване състава на ФС с четирима членове от квотата на студентите и докторантите.

Напомням, че регистрираните за днешното заседание на ФМИ са 140 души.
Така, съставът на атестационната комисия е вече пълен с новоизбраните
      доц. д-р Минко Марков, 83 гласа, и
      доц. Мария Каратопраклиева, 80 гласа.

С това гласуване няма новоизбрани хабилитирани членове на ФС; съставът на ФС е попълнен с един нов член от квотата на студентите и докторантите
      Александра Матева, 75 гласа.

Заседанието продължава с второ гласуване в урна за попълване на състава на ФС с
     един хабилитиран член и
     трима членове от квотата на студентите и докторантите.
В листата за второто гласуване в урна участват всички участници в първото гласуване, които на са избрани.
Второто гласуване ще е от понеделник до четвъртък в интервала 13:00-15:00 в деканата на ФМИ.
Имат право да гласуват само онези членове на ОС на ФМИ, които са регистрирани на 20.01.2017 г.

проф. Тинко Тинчев
Председател на Комисия по изборите