Семинар „Математическо моделиране”, 07.06.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 07.06.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Калоян Стоилов, магистър в МП „Изчислителна математика и математическо моделиране“, ще представи проблема:

Моделиране на нервни импулси

Резюме: Въведение в хистологията на нервната тъкан. Морфология и физиология на невроните. Трансмембранен потенциал и причини за възникването на нервния импулс. Уравнение на Nernst. Уравнение на Goldman–Hodgkin–Katz за трансмембранния потенциал. Модел на Hodgkin-Hyxley. Модел на FitzHugh–Nagumo. Модел на Hindmarsch-Rose.