Семинар „Математическо моделиране”, 1.03.2022, дистанционно в приложението Google Meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

На 01.03., вторник, от 17:15 до 19 часа, доц. Кирил Алексиев от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ), БАН, ще представи проблема
Обработка на данни в разпределени сензорни системи.

Резюме. Обикновено терминът „сензор“ асоциираме с датчик, измерващ непосредствено някаква физическа величина. В последните години се появиха особен тип дистанционни сензори, които са разпределени в пространството. Пример за такъв разпределен сензор са сателитните системи за навигация. При тях четири или повече спътника излъчват сигнали, чрез които приемникът в нашия мобилен телефон определя координатите си в пространството с висока точност, обработвайки директно получените сигнали от спътниците. В лекцията ще бъдат разгледани по-сложни разпределени сензори, работещи с преотразени сигнали. С помощта на такива сензори автономните автомобили откриват пешеходци и други превозни средства около тях. Друго интересно тяхно приложение е откриването на обекти без пряка видимост (да се вижда зад ъгъла). В областта на военните технологии самолетите с малка отразяваща повърхност (така наречените „stealth“ самолети) могат да бъдат откривани с лекота. Спецификата на тези сензори предполага прилагане на различни математически методи, част от които ще бъдат разгледани в настоящата лекция.