Семинар „Математическо моделиране”, 15.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 15.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, маг. Васил Пашов от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:
Имплементация на МКЕ за решаване на уравненията на Навие-Стокс за графични процесори.

Резюме: В днешно време графичните процесори (GPU) могат да изпълняват задачи с общо предназначение. Използването на графични процесори намира широко приложение за целите на криптовалутите, изкуствения интелект и т.н. Ще представим метод, базиран на МКЕ, за решаване на уравненията на Navier-Stokes. Методът е насочен за целите на компютърната графика, но може да бъде използван и в други области. Разглеждат се три различни подхода и се сравняват техните предимства и недостатъци по отношение на производителност и възможност за ефективна имплементация за графични процесори.