Семинар „Математическо моделиране”, 22.02.2022, вторник, 17-19, дистанционно в приложението google meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Тази сбирка на семинара ще бъде организационна. Моля настоятелно за присъствието на всички участници-студенти. 

Проф. Стефка Димова