Семинар „Математическо моделиране”, 22.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 22.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Теодор Вакарелов, магистър в МП ИМММ,  ще представи проблема::
Анализ на движението на очите при прости визуални задачи.

Резюме: Движението на очите при всеки човек започва да се координира при неговото раждане и продължава през целия живот. Неврологичният механизъм за движение на очите е достатъчно сложен, за да може да съдържа индивидуална информация за личността. Разглеждайки дори само простите фиксационни движения се достига до частична** идентификация без материален носител, което изключва възможностите за фалшификация на носителя. Като сравнително нова наука въпросът за намиране на релация между движението на очите и характера на човека остава отворен.
В доклада ще бъдат разгледани алгоритми за изчистване на шума чрез Калманов и спектрален филтър, локализация на различните видове очни движения, класификация на микросакадите и алгоритми за идентификация с метода на най-бързото спускане. В началото на доклада ще бъде направен обширен увод, през който слушателите ще бъдат въведени в темата. Необходимите базови познания за пълноценно разбиране на доклада са предметите от първи курс. Слушателите, които са се занимавали с методи за търсене на минимуми, обработка и филтрация на сигнали, кластеризация и трансформация на Фурие ще имат възможност да разберат темата в по-голяма дълбочина.

**в доклада ще бъде изяснено понятието „частична идентификация"