Семинар „Математическо моделиране”, 29.04., събота, 15-17, зала 501, ФМИ

На 29.04., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

1. Ивета Николова, магистър в МП «Изчислителна математика и математическо моделиране», ще представи проблема:

"Върху един модел на растеж на клетки, използващ схеми на реакция”

Резюме. Ще бъде представен модел на растеж на клетки, предложен от проф. Св. Марков. Математическият модел представлява система от обикновени диференциални уравнения, описваща динамиката на биомасата на два вида клетки, на концентрацията на всички хранителни субстрати, които са необходими за растежа на клетките, и на концентрацията на всички произвеждани субстанции, които са метаболизирани от активните клетки (както отпадъчни продукти, така и продукти, необходими за растежа на клетките). Разгледани са стационарните точки на модела. Числено е изследвано влиянието на един от параметрите върху устойчивостта на решенията на модела. 

2. Васил Пашов, участник в ЕКМИ Седмицата по моделиране, 17-24 юли 2016 г., София, ще представи проблема:

"Моделиране на популации от животински видове в ловни паркове"

Резюме: "Ловните паркове представляват затворени територии, предлагащи ловуване на животни срещу заплащане. Основни проблеми на този вид паркове са свързани с предвиждане на броя индивиди в следващите 10 години, както и справянето с кръвосмешението между индивидите, което води до деформации и намаляване на цената на ловните трофеи. В темата са разгледани някои идеи и практически резултати от работа над такъв тип задача за конкретен парк "Ворово" в Сърбия.