Семинар „Математическо моделиране”, 3.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 03.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Асен Атанасов, от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:

Визуализиране на грапави повърхности: увод в микрофасетната теория

Резюме: Микрофасетната теория е разработена за нуждите на оптиката и намира широко приложение в компютърната графика, където претърпява бурно развитие в близките години. Базирана на геометрична оптика, тя е стандарт при визуализирането на твърди, грапави повърхности в многобройни индустрии като филмовата, рекламната, продуктовата, автомобилната, архитектурната, както и в компютърните игри. На семинара ще бъдат разгледани основните елементи на тази теория, нови разработки и предизвикателства, с фокус върху конструирането на анизотропни повърхности.