Семинар „Математическо моделиране”, 31.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 31.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Петър Рашков от Института по математика и информатика-БАН, ще представи проблема:

Математическа епидемиология: основни принципи и приложение в моделирането на векторно-предавани болести

Резюме: Стремежът към изясняване действието на болестите при хората и животните е налице през цялата история на биологичната наука. През последните 120 години математиката навлиза устойчиво в епидемио-логичните изследвания, предоставяйки инструменти за моделиране и статистически анализ на данни. Ще направим обзор на основните принципи в математическата епидемиология, които ще бъдат илюстрирани с два прости модела на инфекциозно заболяване в популацията от тип възприемчиви-заразени-възприемчиви (SIS) и възприемчиви-заразени-премахнати (SIR). След това ще се спрем на приложение в моделирането на векторно-предавани болести (т.е. болести с преносител различни видове членестоноги), като сравним динамичните свойства на няколко модела, описващи разпространението на треска денга с 2 варианта на вируса.