Семинар „Математическо моделиране”, 8.06.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 08.06.2021, вторник:

 • от 17:15 до 18 часа,  Никола Тотев, студент във ФМИ, СИ, 3 курс, ще представи проблема
  Разпознаване на хора по изображенията на вените в пръстите им.
  Резюме: Ще бъде разгледан начинът, по който хора могат да бъдат разпознавани по вените в пръстите им. Обосновава се защо този начин на разпознаване може да е полезен. Ще бъдат изложени възможни методи както за идентифициране на вените в едно изображение, така и за изолирането им. Ще бъде разгледан накратко методът template matching и как той може да се използва в стъпката на разпознаване.

 • от 18:15 до 19 часа, Илия Димитров, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема
  Въведение в изчислителната механика на флуидите
  Резюме:
  Ще бъде направено кратко въведение в изчислителната механика на флуидите (Computational Fluid Dynamics, CFD). С помощта на уравнение от тип адвекция-дифузия се въвеждат понятията консервативна величина и поток. Прави се сравнение между метода на крайните разлики и метода на крайните обеми, които са два от основните методи за числено решаване на различни задачи в CFD. Разглеждат се уравненията на Навие-Стокс за несвивяеми и свиваеми флуиди. Ще бъдат дадени примери с помощта на числени експерименти.