Семинар по Оптимизация, 06.06.2022

На 6 юни 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: On the small-time controllability of a class of polynomial control systems

Поканват се всички интересуващи се.