Семинар по Оптимизация, 25.10.2021

На 25 октомври 2021г. (понеделник) от 16:15 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Михаил Кръстанов
Тема: On the LaSalle invariance principle

Поканват се всички интересуващи се.