Семинар „Топология’’, 16.01. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема

"Ориентирана алгебрична топология и едновременни процеси".

Лектор: Димитър Христосков

Семинарът ще се проведе на 16 януари 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.