Семинар „Топология’’, 24 октомври 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Фактор-пространства и факторни изображения (втора част)" 
Лектор: Боян Стефанов 

Семинарът ще се проведе на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.