Служебни бележки по чл. 24 от Правилника за прием, 2022/23

Служебните бележки на първенците от Националната олимпиада по информационни технологии, участниците в Националното състезание по компютърни мрежи и на учениците от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) са предоставени служебно в сектор „Прием на студенти“ на Ректората.

Деканат на ФМИ