Служебни бележки за доходите за 2021 год.

Служебните бележки за доходите по трудови и извънтрудови правоотношения за 2021 год. ще се получават по електронната поща. Необходимо е те да бъдат заявени предварително, чрез изпращане на трите имена на заявителя на адрес: kkacova@fmi.uni-sofia.bg. Получават се в срок до 5 работни дни след заявяването им.