Среща за началото на летен семестър 2021/2022 за МП БМИ, 21.02.2022

На 21 февруари(понеделник) 2022 г. от 18.00 часа  ще се проведе среща на студенти и преподаватели в МП Био-медицинска информатика за откриване на летния семестър на академичната 2021-2022 година. Срещата ще се проведе с отдалечен достъп в BlueButton сесия в Мудъл на адрес:
Курс: Дипломни работи и Стажове МП БМИ  (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=881)
На срещата ще се представи информация за мястото на провеждане и основните теми в курсовете от програмата на летния семестър. Срещата е подходяща за избиране на научен ръководител на дипломна работа и участие на студенти от минали години в стажове и проекти. Присъствието на студентите от  МП БМИ е силно препоръчително.

Проф. Е. Кръстев, р-л  МП БМИ