Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2021/2022

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина.  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д33гл.ас. К. Стайков
ИТУмения на 21 век / 21st Century Skills3+0+36Д11111111ас. Албена Антонова /ИТ (38+0+0) ст. преп. Пенчо Михнев /ИТ (7+0+7) Моника Великова (х) /ИТ (0+0+38)
ОМИПознавателни процеси в математиката2+2+05,00Д/Др.22222222доц. Т. Тонова мат. С. Иванов
ФФЕкзистенциална философия (въведение)2+0+03,5Др.22222222ФФ - К. Янакиев
ФФНевербална комуникация в публичната реч и деловото общуване2+2+04Др.22222222ФФ - доц. Герасим Петрински
ФФРеторика и комуникативни умения2+2+05Др.22222222ФФ - гл.ас. Стоянка Балова
ФФУбеждаваща комуникация и диалог2+0+03Др.22222222ФФ - гл.ас. Яна Красимирова Събева
ФзФУстройство на компютърните системи1+0+12Др.22222222ФзФ - гл.ас. Цукровски
МЛПФилософия и логика2+0+02,5Др.22222222доц. Владимир Сотиров (хон.)
ДСпортФМИ-Спорт-20+0+22Др.11111111Департамент СПОРТ
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3333л.: доц. доц. А. Ангелов 66% ас. В. Дзивев 34% упр. ас. В. Дзивев
МЛПStrawberry Prolog и Изкуствен интелект0+0+22,5КП222222мат. Димитър Добрев (хон.)
КИБази от данни-практикум - спец. ИС 0+0+22,5КП2, 3доц. Радослава Христова
МЛПДизайн и анализ на алгоритми (практикум)0+0+34КПсамо за 2 к. само за 2 к. гл.ас.Г.Георгиев
ИСКомпютърни архитектури -практикум0+0+22,5КПсамо за 2 к.доц. Стела Русева
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП22232мат. Траян Илиев (х) /ИТ
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. Инф0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. П. Армянов, гл. ас. Д. Петкова И1 - (хон) Димитър Димитров И2 - (хон) Момчил Тодоров И3 - (хон) Васил Качамаков И4 - (хон) Лъчезар Пещерлиев И5 - (хон) Благовеста Зарева И6 - (хон) Александър Петров
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. П. Армянов, гл. ас. Д. Петкова ИС1 - (хон) Кристина Павлова, Александрина Ковачка ИС2 - (хон) Михаил Енев ИС3 - (хон) Даниел Радев, Красимира Станкова ИС4 - (хон) Димитър Терзиев
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КПсамо за 1к.доц.Т. Трифонов, доц. Н. Ангелова (хон.) Димитрина Василева, (хон.) Пламен Динев – група 1 (хон.) Александър Димитров, (хон.) Валентин Димитров – група 2 (хон.) Кирил Костов - група 5 (хон.) Стойчо Кънчев Кьосев, (хон.) Алексис Датсерис - група 6 (хон.) Николай Тодоров, (хон.) Наделина Шипочка - група 7 (хон.) Георги Шавов, Росина Георгиева - група 8
СТОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. СИ0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. Александър Григоров, Никола Светославов/СТ(х), Стойчо Кьосев /СТ(х), Явор Александров/СТ(х), Атанас Василев/СТ(х), Иван Пенев/СТ(х)
КИПрограмиране без програмисти – практикум проектиране0+5+05,5КП3333доц. Иван Станев
КИРазработване на информационни системи - практикум1+0+35КП4доц. Иван Станев
ИССофтуерни технологии — практикум  ОТПАДА0+0+22,5КПсамо за 3 к.само за 3к.гл. ас. Анастасиос Папапостолу
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. М, ПМ, Стат0+0+22,5КП111гл. ас. Иван Христов
ЧМАЧислени методи - практикум - спец. И, ПМ, Ст0+0+22.5КП222гл. ас. Тихомир Иванов
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения - практикум0+0+33.5КП33333323ас. Мария Зарчева
МЛПАналитична комбинаторика2+2+05М33333333гл. ас. Добромир Кралчев
АлгАритметични прогресии от прости числа3+0+07М222222гл. ас. д-р Т. Тодорова
ГеомГеометрия върху диференцируеми многообразия3+1+09М3 и 4доц. Богдан Александров
АлгЕкстремална комбинаторика3+0+07М33333333проф. дмн И. Ланджев
ДУИзомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции3+0+07М333гл. ас. Ц. Стоянова
МАИзпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства3+0+07М22222222проф. Н. Рибарска
МЛПИзчислимост в анализа3+0+04,5М22222222д-р Иван Георгиев
АлгКодове и дизайни в полиномиални метрични пространства II3+1+07М33333333доц. д-р М. Стоянова
КАТКомплексен анализ2+2+05М2222доц. К. Влъчкова
КАТКомплексен анализ 23+2+07М3333гл. ас. Л. Андреев
АлгКрайни групи3+0+07М333333гл. ас. д-р К. Табаков
АлгКриптография3+0+07М33333333проф. дмн И. Ланджев
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М2222проф. Тинко Тинчев (л.) хон. Борислав Ризов
МЛПМатематически методи на спортния бридж2+4+06М22222222доц. Иван Минчев (15 л.), гл. ас. Георги Георгиев (15 л.), Борислав Ризов (30 упр., хон.), Александър Аврамов (30 упр., хон.)
ЧМАМатематическо моделиране в биологията2+2+06М33333333проф. Светослав Марков (л) / гл. ас. Милен Борисов (у)
МАНегладък анализ2+0+05М22222222гл. ас. Мира Бивас
МАНелинеен функционален анализ3+0+07М22222222проф. Н. Рибарска
ДУОбща теория на относителността3+0+07М22222222доц. А. Живков
ГеомПотоци на Ричи и неравенства на Ли-Яу4+0+08М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
АлгПредставяния на групите  ОТПАДА3+0+07М333333доц. д-р С. Бумова
ГеомПредставяния на компактни групи на Ли4+0+08М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
МРМПриложения на групите на Ли в диференциалните уравнения3+0+07М222доц. Б. Георгиева
АлгПроизводящи функции - ОТПАДА3+0+07,5М22222222доц. д-р С. Бумова
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част4+0+08М3 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
ДУСоболеви пространства и приложения в ЧДУ3+0+07М3333доц. Т. Попов
ЧМАСпециални функции и апроксимации3+0+06М444доц. Никола Найденов
ЧМАСплайн функции и приложения3+0+07М33333доц. Никола Найденов
АлгСъстезателна математика II3+0+07М11111111доц. д-р А. Божилов
АлгТеория на Галоа3+0+07М232322доц. д-р А. Божилов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М33333333доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения(със ЗИД за М, ПМ, Стат 3 курс)3+1+05М33333333доц. М. Каратопраклиева
АлгТеория на числата в училищната състезателна математика3+0+07М3гл. ас. д-р Т. Тодорова
КАТТета-функции4+0+08М22222222гл.ас. Р. Йорданов
КАТТопология за информатици2+2+05М22222222гл.ас. Е. Иванова-Димова
АлгУвод в теория на кодирането 3+0+07М23322232доц. д-р Е. Великова
МАУвод в аналитичната теория на числата4+0+09М222222проф. Д. Толев
АлгУвод в комутативната алгебра3+0+07,5М232222доц. д-р С. Бумова
АлгУвод в хомологичната алгебра3+0+07,5М322проф. д-р А. Каспарян
МАФункционален анализ3+1+08,5М22222222проф. Н. Рибарска
МАФункционални пространства и теория на интерполацията3+0+07М22222222проф. Л. Николова
ДУХамилтонови системи3+0+07М33333333доц. О. Христов
ДУЧастни диференциални уравнения и приложения2+2+07М222222доц. Ц. Христов
ЧМАЧислено интегриране3+0+07М333333проф. Гено Николов
ДУДинамични системи3+0+07М, ПМ22доц. О. Христов
КИВекторна компютърна графика2+2+05ОКН44доц. Бойко Банчев (х)
СТКомпютърни системи за управление на роботи2+0+25OKН3333доц. Симеон Цветанов
МЛПЛамбда смятане и теория на доказателствата3+1+05ОКН22222222доц. Трифон Трифонов
МЛПМашини, езици, сложност и изчислимост4+2+09ОКН22222222гл. ас. Стефан Герджиков (30 л., 15 упр.), гл. ас. Стефан Вътев (30 л., 15 упр.)
МЛПОперационни системи3+0+26ОКН2гл.ас. Георги Георгиев
СТОснови на разработването на блокчейн приложения1+2+15ОКН3,43,43,43,4доц. д-р Петко Русков/ СТ(х), Александър Панайотов, Георги Митев
МЛППриложения на крайните автомати3+2+08ОКН3333333проф. Стоян Михов (л., хон.), гл. ас. Петър Митанкин (упр.)
СТПриложно-програмни интерфейси за работа с облачни архитектури с Амазон Уеб Услуги (AWS)2+0+25ОКН3,43,43,43,4доц. Милен Петров
МРМПроектиране на роботи в CAD среда и приложения в роботиката3+0+47ОКН22222222доц. И. Чавдаров
КИСтруктури от данни 23+0+05,5ОКН2222доц. Петър Армянов, доц. Атанас Семерджиев, Николай Шегунов, Андрей Дренски, Любомир Коев
МЛПТеории за пространство и време основани на региони4+0+06ОКН22222222проф. Димитър Вакарелов (хон.)
СТТехнологични иновации и предприемачество2+1+15ОКН3333гл. ас. д-р Сия Цолова(15 ч. лекции, упражнения),доц. д-р Петко Русков(15 ч. лекции)/ СТ(х)
СТУправление на знания2+0+25ОКН333доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова, Лилия Зографова/х(СТ)
КИФункционално програмиране за напреднали със Scala3+0+05ОКН3333Боян Бонев (х), Здравко Стойчев (х)
ЧМАMatlab и приложения в числените методи2+0+27ПМ333333гл. ас. Ана Авджиева
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ДУЕволюционни модели на биологични системи3+0+07ПМ22222222доц. Т. Боев (хон.)
ЧМАИзпъкнал анализ и приложенията му в обработката на изображения2+0+05ПМ333333доц. Станислав Харизанов (хон.)
ВОИСМатематическа статистика2+2+07ПМ3333333доц. Дончо Дончев
КАТМатематическа теория на риска3+0+06ПМ333проф. Л.Минкова
КАТМатематически методи в метеорологията3+0+07ПМ22222222гл.ас. Р. Йорданов
ЧМАМатематически модели и изчислителен експеримент2+0+27ПМ33333333проф. Стефка Димова (хон.), Александър Манов (хон.)
ВОИСМатематически увод в икономиката3+0+07ПМ111111проф. Михаил Кръстанов
ВОИСМетоди за оптимизация3+0+07ПМ3333333проф. М. Кръстанов
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ33доц. Б. Георгиева
ЧМАПаралелни алгоритми3+2+19ПМ4444проф. Светозар Маргенов (хон.)
ЧМАПриложения на математиката за моделиране на реални процеси1+0+26ПМ22222222гл. ас. Тихомир Иванов (лекции и упражнения)
ДУРазходящи редове и диференциални уравнения3+0+07ПМ23222222гл. ас. Ц. Стоянова
ЧМАСеминар по приложна математика2+0+04ПМ333333проф. Стефка Димова (хон.)
ВОИССлучайни процеси2+2+07ПМ444334доц. Младен Савов (хон), сем. Маргарита Николова (хон)
ДУСофтуер за научна визуализация2+0+03ПМ33доц. Т. Попов
МРМСтатика2+1+04ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ВОИССтатистически методи в актюерството2+2+05ПМ444444проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
ВОИСТеория на нелинейните системи3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
МРМУвод в динамиката2+1+05ПМ333333проф. Г. Бояджиев
ВОИСУвод в статистиката2+2+05ПМ1111111гл.ас. Мая Желязкова, сем. Маргарита Николова (хон)
МРМУстойчивост на движението3+0+06ПМ333333проф. Г. Бояджиев
МАФрактали3+0+07ПМ22222222доц. М. Такев
МРМХидродинамика3+0+07ПМ33гл. ас. Ц. Коцев
ВОИСМодели в социалните науки2+0+05ПМ / Ст3333333доц. В. Стоименова
ВОИСМодели на смъртност3+0+07ПМ / Ст333доц. В. Стоименова
ВОИСКопули и приложения2+0+03ПМ/ Стат3333333Д-р Николай Червенов
ВОИСПриложна статистика2+0+25ПМ/ Стат33433доц.д-р Весела Стоименова, Петър Чернев (хон)
ВОИССоциално-икономическо моделиране2+2+06ПМ/ Стат333проф. Дмн Светослав Марков
ВОИСБиостатистика2+0+27ПМ/Ст4444444гл.ас. Деница Григорова
ВОИСВъведение в рейтинговите системи3+0+06,5ПМ/Стат33333333д-р Евгени Овчаров
ВОИССтохастични числени методи и симулации2+0+25ПМ/Стат3333333проф. д-р Тодор Гюров
МАСеминар "Допълнителни въпроси от ДИС"3+0+07С22222222доц.. Иван Гаджев
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 23+0+07С222проф Е. Хорозов (хон.), доц. А. Живков
ДУСеминар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции3+0+07С2222доц. М. Каратопраклиева
КИCloud Startup2+2+05ЯКН3333доц. Атанас Семерджиев, Димитър Димитров (х)
ИТВиртуална (VR), добавена (AR) и разширена (XR) реалност3+0+26ЯКН22222222проф. д-р П. Бойчев /ИТ
ИСВъведение в Juniper мрежите1+0+14ЯКН3333доц. Стефан Димитров
КИДълбоко обучение с Tensorflow3+0+14,5ЯКН3333Георги Стоянов (х), Никола Таушанов (х)
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН2222422ст. преп. Пенчо Михнев /ИТ лаб: доц. д-р Т. Зафирова-Малчева/ИТ
КИЕтично проектиране за надеждни решения2+1+15ЯКН33доц. Йоаннис Патиас
КИИнтернет на нещата2+0+25ЯКН22222д-р Стоян Велев
КИКачествен програмен код0+3+04ЯКН2222Филип Янков (х)
КИМашинно самообучение и извличане на закономерности от данни3+2+06ЯКН3гл. ас. Кристина Арнаудова, Симеон Христов (х)
КИОриентирана към услуги архитектура3+0+28ЯКН3333проф. В. Димитров
ОМИОснови на сигурното уеб програмиране2+1+14,00ЯКН32332гл. ас. Ф. Петров
ИТПрактическа роботика и умни "неща"2+0+25ЯКН22222мат. Траян Илиев (х) /ИТ
КИПрактическо паралелно програмиране2+2+04ЯКН3333доц. Петър Армянов, доц. Атанас Семерджиев, Николай Шегунов, Любомир Коев
МРМПриложно обектно ориентирано програмиране част първа3+0+27ЯКН222проф. Е. Кръстев
КИПрограмиране без програмисти3+2+05,5ЯКН3333доц. Иван Станев
КИПрограмиране със Swift2+1+04ЯКН22222222E. Атанасов
КИПроектиране и разработка на компютърни игри3+0+48,5ЯКН3333Филип Янков (х)
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН44444проф. д-р Красен Стефанов /ИТ
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН33333доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ лаб: ст. преп. Пенчо Михнев /ИТ
ИТРазработване на ИКТ - базирано обучение2+0+25ЯКН333333ст. преп. Пенчо Михнев /ИТ
ИТРазработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js2+0+25ЯКН22222мат. Траян Илиев (х) /ИТ
КИРазработка на уеб приложения с JAVA2+2+05ЯКН3333доц. Петър Армнянов, Стоян Иванов (х), Георги Минков (х)
КИСъвременно функционално програмиране2+2+05ЯКН32доц. Бойко Банчев (х)
ИТЦифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн2+0+25ЯКН22222доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ
ИТЦифров дизайн и мултимедия - цифрови медии2+0+25ЯКН22222гл. ас. д-р Олег Константинов /ИТ