конференция

2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)

The International Conference "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)" will be held on 28-29 June 2017 at the University of Economics, Varna. The conference is being held within the framework of the DIMBI project: "Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics" (http://dimbi.paragonweb.eu/).

The conference papers will be published in a collection without charge. Report topics can be related to innovative teaching methods, data warehouses, or business intelligence. Reports can be co-authored.

13th International Conference on Geometry and Applications

13th International Conference on Geometry and Applications ще се проведе от 1-5 септември 2017 г. в гр. Варна.

Детайли можете да намерите в първото съобщение.

Международна конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)"

Международната конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)" ще се проведе на 28-29 юни 2017 г. в Икономически университет – Варна. Конференцията се провежда в рамките на проект DIMBI: “Developing the innovative methodology of teaching Business informatics” (http://dimbi.paragonweb.eu/).

Subscribe to RSS - конференция