научно-изследователска дейност

Международна конференция "WEEK OF MATHEMATICS AND INFORMATICS", посветена на 135 години от създаването на ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", 23-27.09.2024

Научен семинар "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики ", 7.03.2024

На 7 март 2024 г., четвъртък, от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики " с лектор гл. ас. Дафинка Митева. Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност