научно-изследователска дейност

Заключителна конференция на проекта DigiLEAD, 19.12.2023

На 19 декември в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ще се проведе заключителната конференция на проекта DigiLEAD (Проект N: 2021-1-BG01-KA 220-SCH-000032711) на тема „Подкрепа на училищните лидери за разработване на стратегия за дигитална трансформация“. Конференцията се организира от Фондация „Институт за технологии и развитие“ със съдействието на Центъра за технологии на информационното общество към ФМИ – Софийски университет.

Откриване на новия Център за върхови постижения на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ по проекта УНИТе, 22.12. 2023

На 22 декември 2023 г. от 11:00 часа във фоайето на първия етаж ще се състои тържествената церемония за откриване на новата сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе в Кампус Лозенец на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност