обучение

Презентация с дискусия на тема „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“, 16.04.2024

На 16 април 2024 г. от 18:00 ч. в зала 325 на Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ ще се състои презентация с дискусия на тема: „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“.
От страна на Българската народна банка ще участват следните представители: Иво Хубанов – директор на дирекция „Анализ и контрол на риска“, Иван Минчев – началник-отдел „Анализ на риска“ и представители на дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Световен експерт в областта на изкуствения интелект ще изнесе лекция във ФМИ на 19.04.2024 г.

Д-р Майкъл Ву, един от водещите световни авторитети в областта на изкуствения интелект, машинното обучение, науката за данни и поведенческата икономика, ще изнесе лекция във Факултета по математика и информатика на СУ на 19 април 2024 г. от 10.00 ч. в зала 325.

Страници

Subscribe to RSS - обучение