Тържествено откриване на академична 2022/2023 г. във ФМИ, 3.10.2022

Тържественото откриване на академичната 2022/2023 година ще се състои на 03.10.2022 г. /понеделник/.

За студентите от ОКС „БАКАЛАВЪР“ -  всички специалности от  15:00 ч.  в парка пред сградата на ФМИ.
След тържеството ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите в ОКС "Бакалавър" студенти по специалности, както следва:

  • спец. Компютърни науки и спец. Софтуерно инженерство – парка пред сградата на ФМИ,
  • спец. Информационни системи – зала 325,
  • спец. Информатика – зала 200,
  • спец. Приложна математика и спец. Статистика – зала 101,
  • спец. Анализ на данни - зала 229,
  • спец. Математика – зала 211,
  • спец. Математика и информатика – зала 326.

За студентите от ОКС „МАГИСТЪР“  от 18:00 ч. в зала 200 на ФМИ, където след тържествената част ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите студенти в ОКС "Магистър". За част от  магистърските програми ще се проведат и организационни сбирки*.
*Имайте предвид, че информацията за организационните сбирки е в процес на допълване.

След 14:00 ч. на 3-ти октомври няма да се провеждат учебни занятия във ФМИ.