Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година във ФМИ, 1.10.2021

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 01.10.2021 г. в двора на ФМИ, както следва:

  • За новоприетите студенти от ОКС "Бакалавър" - от 14:00 до 15:00 ч., като студентските книжки на новоприетите студенти ще бъдат връчени както следва:
    - за специалности Информатика и Математика и информатика - от представители на компаниите Еxperian и А1;
    - за специалности Математика и Софтуерно инженерство - от директора на ИМИ-БАН проф. дмн Петър Бойваленков и представители на SAP Labs и Musala Soft;
    - за специалности Приложна математика и Информационни системи - от директора на ИИКТ-БАН проф. дмн Галя Ангелова и изпълнителния директор на TechnoLogica;
    - за специалности Статистика и Компютърни науки - от представители на компаниите VMware и Nemetschek.
  • За новоприетите студенти от ОКС "Магистър" - от 16:30 ч., като студентските книжки на новоприетите студенти ще бъдат връчени от представители на компаниите Acronis, Melon и Uber.

След 13:00 ч. на 1-ви октомври няма да се провеждат учебни занятия във ФМИ.

Деканат