Тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри), випуск 2021 г. , 19.04.2022 - Обновена!

На 19.04.2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2021 г. на ФМИ. 

Необходимо е абсолвентите да бъдат в Ректората по-рано същия ден, в 13.00 ч., за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата. Поради ограничения капацитет на залата, гостите ще бъдат настанени след настаняването на абсолвентите, без строго определено място. В случай, че вашите гости нямат възможност да присъстват, може да проследят в реално време цялата церемония на следния линк. Дипломите ще бъдат връчвани по азбучен ред на първото име. 

Списъци на абсолвентите, които ще получат дипломата си за висше образование на 19 април 2022 г.
Абсолвенти - ОКС "Бакалавър"              Абсолвенти - ОКС "Магистър"

Деканат