Публична защита на дисертационен труд на Владислав Харалампиев за придобиване на ОНС "доктор", 05.10.2021

Кандидат: Владислав Харалампиев

Дисертационен труд: „Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти“
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 5 октомври 2021 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.