Удължен е крайният срок за подаване на абстракти за Week of Mathematics and Informatics, 14 юли 2024