Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 24.04.2021

На 24 април 2021, при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от първа кандидатстудентска изпитна сесия за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2021/2022 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Следващият кандидатстудентски изпит по математика  е  Математика I на 23 май 2021 г., 09:00 ч., от втора кандидатстудентска изпитна сесия, прием 2021/2022.