Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 30.05.2021

На 30 май 2021, при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от втора кандидатстудентска изпитна сесия за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2021/2022 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

С този изпит приключва кандидатстудентската изпитна сесия по математика, прием 2021/2022.