Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика , 03.04.2022

На 3 април 2022г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2022/2023 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Следващият кандидатстудентски изпит по математика, последен за тазгодишната кандидатстудентска кампания е  на 11 юни 2022 г., 09:00 ч., от втора кандидатстудентска сесия, прием 2022/2023.