Виртуални отворени врати на 12.09.2023 г. за магистърски програми ИМЗПМКМИТ и ТОППИТ във ФМИ

За учители по математика, информатика и информационни технологии, които се интересуват от повишаване на професионалната си квалификация, но не могат да се откъснат трайно от работа, ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага две магистърски програми, които се провеждат от разстояние:

  • Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ:
    https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/9377
  • Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии:
    https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/9378

Пограмите ще бъдат представени на среща „Отворени врати за магистърските програми във ФМИ“, която ще се проведе:

Заповядайте!