За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Компютърни науки, 3 курс, 1 и 2 поток, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Първи поток

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Всеки студент от 4  гр.  може да избере в коя група да бъде, като се запише в една от двете (технически) избираеми дисциплини със съответното име - Избор на група - сп. Компютърни науки, 3 курс, 1(3) гр. Тези ИД не са обявени в таблицата на сайта, но са видими в модула за записване на ИД, на радиобутона за настоящ семестър. Трябва да се спазват следните ограничения:

  • записват се само студентите, които не са прекъснали за зимния семестър!
  • всеки студент избира не повече от една от двете ИД,  със статус Записана; не записвайте в опашка;
  • заложени са ограничения за броя на студенти в група, естествени за размера на групите.

Двете технически ИД ще бъдат достъпни за записване до 17 ч. на 8 октомври (а не до края на кампанията!). На студентите, които са се записали в една от двете ИД, ще бъде взето предвид желанието при записване в новите групи. Студентите, които са избрали със статус Резервна, записани са в опашка, в повече от една, или в нито една от двете ИД, ще бъдат разпределени по групи служебно.

Втори поток

Студентите от 5, 6 и 7 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Всеки студент от 8  гр.  може да избере в коя група да бъде, като се запише в една от трите (технически) избираеми дисциплини със съответното име - Избор на група - сп. Компютърни науки, 3 курс, 5(6,7) гр. Тези ИД не са обявени в таблицата на сайта, но са видими в модула за записване на ИД, на радиобутона за настоящ семестър. Трябва да се спазват следните ограничения:

  • записват се само студентите, които не са прекъснали за зимния семестър!
  • всеки студент избира не повече от една от трите ИД,  със статус Записана; не записвайте в опашка;
  • заложени са ограничения за броя на студенти в група, естествени за размера на групите.

Трите технически ИД ще бъдат достъпни за записване до 17 ч. на 8 октомври (а не до края на кампанията!). На студентите, които са се записали в една от трите ИД, ще бъде взето предвид желанието при записване в новите групи. Студентите, които са избрали със статус Резервна, записани са в опашка, в повече от една, или в нито една от трите ИД, ще бъдат разпределени по групи служебно.

Деканат