Задочно обучение, разпис на занятията, летен семестър 2021/2022 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия (24.01. - 18.02.2022) за летен семестър, 2021/2022 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).