Задочно обучение, разпис на занятията, зимен семестър 2022/2023 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия (05.09. - 30.09.2022) за зимен семестър, 2022/2023 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).