Записване за зимен семестър на 2022/2023 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"; Молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от последната записана учебна година, ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "магистър" (завършили 1 курс) ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Обръщаме ви внимание, че таксите се заплащат  по електронен път чрез системата СУСИ.

Молби за прекъсване ще се подават от 25.08.2022 г. до 16.09.2022 г в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ