Заповед на декана на ФМИ за удължаване срока на действие на заповед № РД-29-38 / 20.10.2021 г. до 6.11.2021