Заповед № РД-29-38 / 20.10.2021 г. на декана на ФМИ във връзка с актуалните противоепидемични мерки

Заповед № РД-29-38/20.10.2021 г. на доц. П. Първанов, декан на ФМИ може да прочетете тук