Дипломанти в МП "Вероятности, актюерство и статистика" ще защитават дипломни работи на 18.07.2022

На 18 юли 2022 г. (понеделник)  от 11 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърска програма "Вероятности, актюерство и статистика" .

Поканени са всички интересуващи се.