Изготвяне на зимна сесия 2021/2022, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  24.01.2022 - 18.02.2022 г.

  • От 26.11.2021 г. до 20.12.2021 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си формата, дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец. Попълнените заявки се изпращат на e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

  • От 29.11.2021 г. до 21.12.2021г. преподавателите трябва да направят предложения за формата, дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини на  e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел