Blogs

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД и ИД), зимен семестър 2023/2024

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни и избираеми дисциплини (ЗД и ИД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2023/2024 уч.г.

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП Високопроизводителни изчисления

На 02.10.2023 г. (понеделник) , 17:00 ч.  в зала 107 в сградата на ФМИ ще се проведе организационни срещи на студентите от магистърска програма "Високопроизводителни изчисления". 

Поканени са всички студенти, записали или кандидатствали за програмата, както и преподавателите. 

Ръководител на МП " Високопроизводителни изчисления ": проф. Красен Стефанов

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП Изкуствен интелект

На 02.10.2023 г. (понеделник) в зала 200 в сградата на ФМИ ще се проведат организационни срещи на студентите от магистърска програма "Изкуствен интелект" както следва:

- от 18:00 ч. – на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с преддипломните проекти, дипломните работи и стажовете;

- от 19:00 ч. – на новоприетите студенти от първи курс (записани и планиращи да се запишат). Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от отделни учебни дисциплини.

Pages

Subscribe to RSS - blogs