Blogs

Поправителна изпитна сесия, 2020/2021 - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2020/2021 уч. г.,  ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър".

Pages

Subscribe to RSS - blogs