Blogs

Оценки от Държавния изпит, сесия юли 2024

Оценките от Държавния изпит ще бъдат публикувани в Moodle до края на деня на 11.07.2024 г.
Нанасянето им в студентските книжки, ще се състои на 12.07.2024 г. (петък) в зала 325 от 14:00.

Комисия за провеждане на  ДИ (07.2024 г.)

Pages

Subscribe to RSS - blogs